Status Boogkanaal onzeker, de beheersvisie is een vod

000 Boogkanaal look a like 233

 

 

Toen de Amsterdamse gemeenteraad op 19 september 2012 akkoord ging met haar voorstel voor de aanleg van drie kilometer fietspad dwars door de Amsterdamse Waterleidingduinen sprak  wethouder Gehrels trots van een ‘historisch moment’. Dat betrof de -nog niet gerealiseerde- fietsroute van ingang Oase naar het nieuwe recroduct.

Misschien vond de wethouder het een afknapper dat een ander fietspad slechts tijdelijk bedoeld was, niet voor vast! En dat ze daarom niet wilde ingaan op de vragen die we haar daarover stelde: waarom dat tijdelijke fietspad zo onnodig lang moest blijven liggen, daar zat een verdacht geurtje aan.

Het gaat om het fietspad dat door een van de laatste rustgebieden van de Awd liep, het Boogkanaal.  Het moest dienst doen als omleidingsroute voor de fietsverbinding die op de plaats van het recroduct, door de bouw, onbruikbaar was geworden.

Dat wethouder Gehrels liever niets van dit ‘mislukt’ fietspad wil weten en daarom geen antwoord wil geven, het is volkomen begrijpelijk. Op mislukkingen ben je niet trots, dat zou een afwijking wezen. Laat dan maar de directie van Waternet, de Awd-beheerder, het antwoord geven.

En zo trof ik vanavond een brief aan in mijn brievenbus, van de heer E.F.H.M. Cousin, hoofd Bron en Natuurbeheer bij de Awd. De brief blijkt het antwoord te zijn op de twee brieven aan de wethouder (zie Berichten van 13 maart en 10 april).

We schreven de wethouder aan, omdat het tijdelijke fietspad langs het Boogkanaal pas na onze aanhoudende klachten werd opgeheven. Het ernstige vermoeden bestond dat men de openstelling van het rustgebied gewoon zou laten voortbestaan om tegemoet te komen aan de wensen van de gemeente Zandvoort, die dit fietspad immers al lang in de planning heeft zitten. En hoogstwaarschijnlijk ook omdat de wethouder nu eenmaal dol is op bevordering van de recreatie.

Even over Zandvoort. In het Haarlems Dagblad van 3 november 2011 sprak wethouder Andor Sandbergen van Zandvoort over de geweldige voordelen van het recroduct. ‘’Je trekt andere mensen naar Zandvoort, mensen die ook naar de Veluwe gaan om van de natuur te genieten. Zandvoort ligt tussen prachtige natuurgebieden maar te weinig toeristen weten dit nog.’’ ‘’Voor Zandvoort verwacht ik een boost voor toerisme.’’

Het zijn overigens uitspraken die een direkteur van Natuurmonument hem prompt zou willen nazeggen. Pomp de natuur vol met toeristen en recreanten, het is o zo goed voor onze horeca! -zegt een gemeente. Het is prima voor een eventuele nieuw lid en denk eens aan het draagvlak voor het natuurbehoud! -zegt Natuurmonumenten, of het Landschap.

Ga weg wethouder! Laat de mensen die de natuur zo mooi vinden dat zelf ontdekken. Onthoud je van commerciële praat: bijna overal kunnen mensen, als ze willen, de duinnatuur bekijken, al is het te voet. Houd dat wettelijk beschermd natuurmonument zo rustig mogelijk, het is niet uw gemeentelijk pretpark.

Het omvangrijke fietsenverkeersplein dat rond de zogenaamde natuurbrug is verrezen lijkt sprekend op een nieuw stuk bebouwde kom, het splijt de natuur dwars doormidden. Boswachters van PWN en Natuurmonumenten prezen het gedrocht op tv en promotiefilm aan als een ‘duurzame’ aanwinst.

Het fietspad langs het Boogkanaal zou als extra verbindingsroute goed van pas komen en het fietsplaatsje komt er perfect uit te zien. Ook daarvoor vind je wel een boswachter om het toe te juichen.

Maar nu het korte antwoord van het Hoofd Natuurbeheer:

‘’Indien in de toekomst wederom een verzoek zou worden ingediend voor een tijdelijke openstelling van het pad langs het Boogkanaal, vindt een zorgvuldige beoordeling en afweging plaats van de belangen.’’

De hoogmoed! De directeur heeft bewezen niet de zorgvuldigheid in acht te nemen om direct na de totstandkoming van het recroduct het Boogkanaal weer als rustgebied in te stellen, door simpelweg het fietspad te sluiten zoals de wethouder ons had beloofd.

Die afweging van belangen zal plaatsvinden binnen het krachtenveld van de Metropoolregio Amsterdam, een van de grotere toeristensteden in Europa. De toeristische belangen vormen haar sterkste krachten en Zandvoort is haar badplaats aan Zee. Wethouder Sandbergen, je bent eigenlijk een onderwethouder van Amsterdam aan Zee, en je praat naar de woorden van je broodvrouw Carolien Gehrels in de hoofdstad.

Het zoethoudertje van hoofd Natuurbeheer Cousin doet het ernstigste vermoeden. Wij vroegen herhaaldelijk naar een bevestiging van de status van het Boogkanaal als rustgebied en wezen er bovendien op dat deze status in het recente beheerplan geenszins is gewijzigd. Maar op die vragen hebben we vandaag geen geruststellend antwoord gekregen.

Het Hoofd Natuurbeheer heeft weinig op met natuurbeheer. Hij lijkt wel getrouwd met de PvdA-wethouder, die er trots op zou wezen weer een volgende stukje natuur plat te leggen ten behoeve van de massarecreatie.

Hoe krijgen we de Amsterdamse Waterleidingduinen ooit in handen van een natuurbeschermingsvereniging, een echte?

kp

Ps.  Eerdaags op deze plaats mijn oproep om te komen tot een Vereniging van Vrienden voor de Amsterdamse Waterleidingduinen. Die maar één doel voor ogen heeft: het natuurgebied exclusief en blijvend bestemmen voor de wandelrecreatie door druk fietsverkeer buiten de deur te houden.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>