Heden Oprichting Stichting Herstel Inheems Duin

Begint in Haarlem de victorie van een verantwoord natuurbeleid in de AWD?

Amsterdam, 12 februari 2015

Persbericht

Hedenmiddag is de werkgroep Herstel Inheems Duin als Stichting heropgericht. Het voornaamste doel van de stichting is het drastisch reguleren van de overpopulatie Damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Aanleiding voor de oprichting vormt het aanhoudend onvermogen van de gemeente Amsterdam om zijn bezit, een Natura 2000-gebied, in een ‘gunstige staat van instandhouding’ te brengen, zoals dat vereist is in de Nbwet. De stichting wil gaan procederen teneinde bij de rechter een goed populatiebeheer af te dwingen.

Er lopen nu in het duingebied minimaal 3100 Damherten en de populatie groeit nog. Vier rapporten constateren zeer aanzienlijke schade aan de bloemplanten en de afhankelijke insectenfauna. Door grote vraatschade aan de struiken verliezen struweelvogels hun broedgelegenheid, zoals de Nachtegaal. Actueel is het verdwijnen van de Wilde liguster door het bast schillen, waardoor vlinders een belangrijk nectarbron verliezen.

Het beheer in de AW duinen volgt de motie van Amsterdams raadslid Ger Jager (PvdA) uit september 2013. Die laat geen actief beheer toe, wel een genadeschot dat ‘ondraaglijk lijden’ moet voorkomen. De stichting laakt de hypocrisie van dit beheer. Juist verzwakte en zieke dieren houden zich schuil in het uitgestrekte duindoornstruweel, waar zij slechts bij uitzondering vanaf de paden door de boswachters worden waargenomen. Het lijden duurt tot aan het stervensuur.

De stichting wil niet toestaan dat het natuurgebied een kopie wordt van de Oostvaarderplassen; de hoefdieren hebben daar periodiek te kampen met ernstig voedseltekort en massaal hongeren. De stichting ontmaskert de dierenbescherming die dit beheer voorstaat als in wezen dieronvriendelijk en barbaars.

Beter is de stand op vier damherten per honderd hectare te houden, overeenkomstig een beleidsnota van Vereniging Het Edelhert. Dit aantal komt overeen met de natuurlijke gebieden waar wolven en beren de stand zeer laag houden. De biologische variatie en rijkdom vaart wel bij een lage hertenstand. Voor de 3500 ha grote AW duinen betekent dit een stand van 140 damherten. De jaarlijkse aanwas van circa 40 gezonde dieren dient te worden afgeschoten.

Stichting Herstel Inheems Duin,

voor deze Kees Piël, voorzitter,

Amsterdam

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>