Inspreken, continuing story Amsteldamhert

 

Inspreken, voor de raadscommissie Financiën, stadhuis Amsterdam, 5 februari 2015,

Geachte voorzitter, vergadering,

In de cie.-vergadering van 15 januari werd de brief van wethouder Kock over de Damherten in de AW duinen besproken. Dat is een merkwaardige brief. Door vijf rapporten is nu al ondubbelzinnig schade aan de struiklaag van het duinbos, aan de struiken daarbuiten, aan bloemplanten en afhankelijke insecten vastgesteld. De wethouder deed er het zwijgen toe. Waartoe dienen die onderzoeken?

Elk stemvee telt zijn bambieliefhebbers. De partij die voor beheersjacht kiest, verliest stemmen. Fracties hebben niet de moed te kiezen voor een principieel, verantwoord natuurbeheer, uitgezonderd CDA en VVD.

PvdA, SP en GroenLinks vroegen de wethouder steeds om een ‘onderbouwing’ van zijn brief maar lieten wijselijk na de wethouder te wijzen op die rapporten. Mevr. Van Heijningen, Partij voor de Dieren, zei over een Nieuwsbrief (dec. 2014) van Waternet, ik citeer : ‘’een jubelstuk over de fantastische insectenzomer’’, en: ‘’een exploderende vlinderpopulatie.’’

Neen, die Nieuwsbrief stelt juist: ”Bloemrijke zomen zijn inmiddels vrijwel uit de AWD verdwenen.’’

Rapport Effect van damhertenbegrazing 2013 stelt dat ‘’de damhertenbegrazing de groei en bloei van nectarplanten sterk […] negatief beïnvloed.”

Rapport Parels van de Duinen 2014 raadt aan: “op korte termijn te beginnen met de uitvoering van [….] aantalsreductie van de damherten’’.

OBN-rapport mei 2013 stelt: ”Zeer lage dichtheden zouden juist positief kunnen werken op de habitatkwaliteit.”

Waternet neemt voorin het rapport, afstand van Parels van de duinen. Dit moet wel het werk van de wethouder zijn: hij wil politiek handig voor zich uitschuiven.

Ik rekende u vorige keer voor: als u niet snel zorgt voor een nieuw faunabeheersplan -het kan een jaar schelen-, betekent dat afschot van een extra aanwas van 1400 dieren. Uw verdriet over het doden van damherten valt door de mand, -als u niets doet.

De wethouder schrijft in de brief: ”ondraaglijk lijden adequaat voorkomen”. Dat ‘adequaat’ is lachwekkend. Zieke herten trekken zich terug in het uitgestrekte duinstruweel, verreweg de meeste van de ‘ondraaglijk lijdende dieren’ vind je niet terug. Reactief afschot is een hypocriet doordachte maatregel. Het enige wat partijen vrezen is het verlies van stemmen.

Liever laat u de provincie een aanwijzing geven tot aantalsregulatie. Overmacht roept u dan uit! U kunt vervolgens uw handen in onschuld wassen. Maar wel in het bloed van een onnodig hoog aantal te schieten dieren, -uw eigen keuze.

Dank u voorzitter.

K. Piël, Herstel Inheems Duin

Ps.  -Zie voor de verklaring van het getal 1400  -die ”extra aanwas”- mijn bericht van 16 januari Inspreken en daarna verdoofd naar huis. Aldaar punt 1 van Noten.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>