Inspreken en daarna verdoofd naar huis

amsterdab naamloos

‘Namens het natuurbehoud’ houd ik vaak voor de raadscommissie die de Amsterdamse Waterduinen onder zijn hoede heeft genomen, een kort voordrachtje over het onderwerp Damhert in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Dat is het zogenaamde ‘inspreken’. Drie minuten krijg je de tijd om je visie naar voren te brengen.

Afgezien van de heer Diederik Boomsma van het CDA, die ik daarom zo hogelijk prijs, heb ik nooit onder de raadsleden iemand aangetroffen die de ballen verstand heeft van de natuur, niet eentje die ook maar één greintje gevoel heeft voor verantwoord natuurbeheer.

Door het aanhoudend vragen stellen van de heer Boomsma was uiteindelijk Carolien Gehrels, de vorige wethouder, gedwongen opdracht te geven een onderzoek in te stellen naar de natuurschade van de overpopulatie Damherten in de Awd. Er ligt inmiddels, sinds voorjaar 2013, een heus stapeltje belastend bewijsmateriaal tegen de invasieve exoot Bambie. De AIVD zou hiermee al lang naar de officier van justitie zijn gegaan om de verdachte met succes te laten opknopen.

Niet zo met Bambie. De raadsleden zijn niet voor een gat te vangen, zij zien alle wandaden van Bambie vergoelijkend door de vinger, zij lezen niet eens de onderzoeksrapporten. Lezen zij toevallig wél die rapporten? Ze gooien die in grote verontwaardiging met een even grote boog in de kringloopbak van GroenLinks. Die is daar dolblij mee.

Bambie mag geen haar worden gekrenkt, want volgens de Amsterdamse raadsleden bestaat de natuur aan de kust uit maar één soort. En dat is ons geliefde aaibare Amsteldamhert. Waar bovendien zovele toeristen op af komen. Om de lieflijke wonderen van de natuur met eigen ogen te aanschouwen, de toegang bedraagt slechts twee euro per persoon.
Leven en laten leven, die leefregel doet opgeld in Mokum. En een natuurgebied veertig kilometer verderop zal daarvan de geduchte gevolgen ondervinden.

Om het kort te houden. Ik heb ingesproken, donderdag 15 januari 2015. De anderen waren drie dierenbeschermers. Een van de Faunabescherming, een mooie dame van de afdeling Dierenbescherming Amsterdam, en dan de onafscheidelijke heer Vossestein, mijn favoriete twitteraar, de lelijkerd is er helemaal voor uit de Veluwe gekomen. Hulde. Aan twee van hen werden door de raadsleden vragen gesteld, zodat zij het nog eens zeer uitvoerig konden opnemen voor de met plezierjacht bedreigde, dood- en doodzielige Bambie. De reeds jarenlang door dierenliefhebbers gehersenspoelde commissieleden kregen er zodoende een gratis opfriscursus bij. En zij genoten ervan. Zij leefden helemaal op! Hun neuzen gingen krullen van plezier! Wat een mooi natuurdier toch, dat Damhert.

De heer Boomsma is een tijdje elders, uit de politiek. Zodat de enige die voor de natuur opkwam geen enkel vraag kon worden gesteld, en moederziel moest aanzien hoe het debatje naar aanleiding van de brief van de nieuwe wethouder, de heer Udo Kock (D66), nergens anders overging dan uitstel van het afschot. Er moest nog maar eens ‘n onderzoekje gedaan worden, verzuchtte de raad. Terwijl de onderzoeken die er liggen verontrustend genoeg zijn. Na afloop maakte ik in de wandelgang, aangedreven door diepe frustratie, vernietigende woede en oudtestamentische wraakzucht, een luidruchte scene met de heer Poot. Dat is de woordvoerder van de op alle fronten beginselloze PvdA.

Of hij niet het gebied aan mij wilde verkopen, dan kan ik met crowdfunding wel geld bijeen brengen; of hij niet met zijn botte hersens kon inzien dat natuurbeheer zelfs universitair gedoceerd wordt; hoe hij de arrogantie bezat om een natuurgebied naar de knoppen te helpen terwijl hij nog geen letter gelezen heeft van natuurvorser dr Jac. P. Thijsse! Of hij niet wist dat die bambies van hem ontzettende schijtbakken van beesten zijn!

En zo ging het door. Maar zegt u zelf, absolute politieke stoethaspels mogen een Natura 2000-gebied in domme heerzucht naar de filistijnen helpen; u weet dat net zo goed als ik. En de enige die vanuit de burgerij de kastanjes uit het vuur haalde, een poging ondernam iets recht zetten, was degene die na afloop vrijwel uitgedoofd en bekaf de metro naar huis nam.

Zo weinig tegenstand is er, zo weinig kritisch vermogen, zoveel zijn er ingedommeld, dat een enge sekte als de partij voor dieren, de macht in Amsterdam al vrijwel heeft kunnen overnemen.

Hieronder de tekst zoals ik die mocht inleveren bij de griffier, die zou het uitdelen aan de aanwezige raadlieden. Die leveren het netjes ongelezen in bij de heer Groen van Groenlinks zodat het keurig verantwoord milieuvriendelijk in zijn milieubak beland.

Inspreken, 15 januari 2015, agendapunt Damhertenbeheer in de AWD, stadhuis te Amsterdam

Geachte voorzitter, commissie, wethouder,

In zijn brief, 10 december, stelt wethouder Kock, dat in de Awd door de vele damherten ‘’de biodiversiteit onder druk komt te staan’’. De biodiversiteit kómt niet onder druk te staan, die staat al véle jaren onder druk.

Vorig jaar werden 2200 damherten geteld, ruim 5 keer meer dan de 400 Damherten in 2004 toen wethouder Hester Maij van het CDA reeds aantalregulatie voorstelde. Tóen stond de biodiversiteit al onder druk. Tien jaar geleden!

Vier damherten per honderd hectare is het getal waarbij het bos zijn boskarakter behoudt, boomverjonging mogelijk is, en de struiklaag, voor broedvogels van groot belang, denk aan de nachtegaal, behouden blijft. Wie kennis neemt van de literatuur weet, dat maximaal 4 damherten per honderd hectare, ofwel 140 Damherten acceptabel is.

Herstel het zwaar beschadigde bos in deelgebied Vinkenveld!
Daar zijn 200 herten per honderd hectare geteld! In een eerder jaar 270 exemplaren.

De biodiversiteit kómt niet onder druk te staan. In 2013 constateerde het OBN deskundigenteam dat het verschil tussen de ontwikkelde struiklaag binnen de exclosures en het ontbreken daarbuiten te maken heeft met een ”langjarige” aanwezigheid van damherten, daarbuiten. ”Dit betekent”, stelt het team, ”dat de bosverjonging en de struiklaag waarschijnlijk al bij veel lagere dichtheden van damherten verdwijnen.”

Het recente rapport Parels voor de Duinen 2014 bevat alarmerende conclusies; citaat: ”Andere belangrijke nectarplanten zoals slangekruid, gewone ossetong en distels komen onder de huidige begrazingsdruk van damherten nauwelijks tot bloei.”

Twee zeldzame vlindersoorten dreigen te verdwijnen uit uw bar slecht beheerd natuurgebied. De Duinparelmoervlinder verliest het nectar van de wilde ligusterstruiken omdat de herten in hoog tempo bezig zijn de bast van deze kenmerkende duinsoort te schillen.

Pas aanstaande zomer is een nieuw Faunabeheerplan gereed, zegt de wethouder. Dan volgen nog de verweren van de dierenbescherming. Op zijn vroegst in 2016 kan tot aantalsreductie worden overgegaan.

Om de Nbwet na te leven moet de wethouder de aantallen wel reduceren.
Niemand wil meer doden dan noodzakelijk. Wacht daarom niet lijdzaam dat Faunabeheerplan af, zoals de wethouder wil. Zet er zeer grote spoed achter, zodat in de herfst van 2015 met afschot wordt begonnen. Dat is mijn dringende vraag aan u.
Dat ene jaar scheelt het nodeloos afschieten van ongeveer 1400 herten!

K.Piël, Herstel Inheems Duin

Noten:

1. Wethouder Kock stelt in zijn brief van 10 december 2014 dat voorjaar 2014 er 2200 Damherten zijn geteld. Door geboortes kwamen er 1000 dieren bij. De aanwas bedraagt 45 procent.
Deze winter zullen volgens hem ongeveer 400 dieren sterven. De populatie groeit dan aan tot een voorjaarsstand in 2015 van 2800 exemplaren. Van 2200 naar 2800 is een jaarlijkse groei van 27,3 procent (600 : 22= 27,3).

Voorjaar 2015 begint populatie met 2800 damherten (stelt wethouder).
Voorjaar 2016 begint populatie met 2800+764 (27,3%)=3564.
Zomer 2016 is (bruto)aanwas 45% of 45×35,64=1603.
Herfst 2016 is de populatie groot: 3564+1603=5167.
”1400 herten”: 5167-3564=1603 (sterfte in 2015 en 2016 niet meegerekend), vandaar arbitrair 1400 herten.

2. De wethouder schrijft in de brief van 10 december 2014, dat de ‘’gezamenlijke partijen’’ de noodzaak inzien om ‘’tot beperking van de populatie damherten door ‘Actief beheer’ (Art. 68) over te gaan.’’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>