Opnieuw de vraag aan wethouder Gehrels over de status van het Boogkanaal

000 Boogkanaal look a like 2,a
Foto Henk Bos (awd-bossie), opschrift HID

 

Al eerder besteedden wij aandacht aan de kwestie van het Boogkanaal. Dat mooie stukje natuur behoort tot de zeer schaarse rustgebieden die de Amsterdamse waterleidingduinen kent. Maar Waternet vond het wel passend  om het bijna een jaar lang open te stellen voor hondenuitlaters en fietsers. Toen was het gedaan met de rust. Zie de berichten van 9 en 13 maart.

De vraag van HID, in een brief d.d. 13 maart jongstleden aan de wethouder gesteld, wat nu eigenlijk de status is van het Boogkanaal, bleef tot op heden onbeantwoord.

Was het soms zo’n moeilijke vraag?

Daarom schreef ik opnieuw, per email toegestuurd en voor de zekerheid ook op papier via de post, de volgend brief:

Amsterdam, 7 april 2014

Aan de Wethouder Water van de gemeente Amsterdam, t.a.v. mevrouw Carolien Gehrels,

Onderwerp: Status Boogkanaal te Zandvoort

Uw kenmerk: WN 13.48800

Geachte wethouder,

In een brief aan de raadscommissie EZP, d.d. 9 juli 2013 stelt u: ‘’Een bestaand pad nabij het Boogkanaal wordt daarom tijdelijk (naar verwachting tot eind 2013) als omleidingsroute gebruik.’’

Door de in aanbouw zijnde natuurbrug over de Zandvoortselaan moest aldaar namelijk tijdelijk een fietspad worden afgesloten. De tijdelijke omleiding en openstelling betreft het zuidelijke deel van het Boogkanaal. Dit natuurgebied werd door de gemeente Amsterdam altijd als rustgebied gerespecteerd. Ook in de jongste ‘’Beheervisie Amsterdamse Waterleidingduinen 2011-2022’’,  is geenszins sprake van een andere bestemming dan die van rustgebied; voor de natuur, voor de fauna.

In strijd met uw belofte het gebied als rustgebied in ere te herstellen zodra het ecoduct was voltooid, bleven de toegangshekken open. Tot dat deze eind februari jongstleden alsnog werden gesloten.

Het ecoduct is reeds op 20 december 2013 opgeleverd. De beloofde sluiting liet dus onnodig maanden op zich wachten.

Dit voedt de gedachte dat Amsterdam en /of Waternet er eigenlijk op aansturen het Boogkanaal definitief open te stellen voor fietsers, wandelaar of hondenuitlaters. Echter, overal in en rond Zandvoort kan je al fietsen en voor de hondenuitlaat geldt vrijwel hetzelfde.

Amsterdam is regelmatig in overtreding met de natuurbeschermingswet. Twee verschillende ruiterpaden van ieder drie kilometer lengte werden de laatste jaren zonder vergunningaanvraag bij het bevoegd gezag -de provincie-, dwars door ongerept duinlandschap aangelegd, en tot twee keer toe heeft de stichting Natuurbelang AWD op grond van de Nbwet bewerkstelligd dat deze werden opgeheven.

Amsterdam beschouwd het natuurgebied tegenwoordig meer als een recreatief pretpark dan als een zorgvuldig te bewaken beschermd natuurmonument, wat het in de zin van de wet is.

Het Boogkanaal was dus tijdelijk opengesteld, maar te laat weer afgesloten. De vragen aan u, waar wij graag een antwoord op willen hebben: betreft de laatste sluiting van het Boogkanaal nu een definitieve, of is deze ook te zien als een tijdelijke maatregel? Blijft het Boogkanaal een rustgebied? Door de hele gang van zaken tasten we nu in het duister.

Amsterdam zou expliciet en zwart op wit kunnen bevestigen dat het Boogkanaal een rustgebied was, is en blijft in lijn met de beheersvisies waar geen veranderingen worden aangegeven.

Al eerder zonden wij per email op 13 maart u over dit onderwerp een brief, doch kregen geen antwoord.

Nogmaals, in afwachting van uw antwoord teken ik, hoogachtend,

K. Piël,

Herstel Inheems Duin,

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>