Vragen aan wethouder Carolien Gehrels over status Boogkanaal

000 hondenuitlaatgebieden-groen 1
Boven het rode pijltje loopt het naar het noorden lopend zuidelijk deel van het Boogkanaal, dat Amsterdam lijkt te willen offeren aan drukke recreatie. Lichtgroen is bestaand hondenuitlaatterrein. Klik op plaatje voor vergroting!

Amsterdam, 13 maart 2014

Aan de wethouder Waterbeheer, Kunst en Cultuur van de gemeente Amsterdam, mevrouw Carolien Gehrels,

Onderwerp: Tijdelijke fietsroute langs het Boogkanaal te Zandvoort

Edelachtbare,

In een brief aan de raadscommissie EZP, d.d. 9 juli 2013, stelt u: ‘’Een bestaand pad nabij het Boogkanaal wordt daarom tijdelijk (naar verwachting tot eind 2013) als omleidingsroute gebruik.’’  Door de in aanbouw zijnde natuurbrug over de Zandvoortselaan moest daar namelijk tijdelijk een fietspad worden afgesloten.

Die tijdelijke openstelling betreft het zuidelijke deel van het Boogkanaal, dat door de gemeente Amsterdam altijd als rustgebied werd gerespecteerd. Ook in de jongste ‘’Beheervisie Amsterdamse Waterleidingduinen 2011-2022’’ is geenszins sprake van een andere bestemming dan die van rustgebied; voor de natuur, voor de fauna.

In strijd met uw belofte het gebied als rustgebied in ere te herstellen zodra het ecoduct was voltooid , namelijk door sluiting van de toegangshekken, stonden deze tot zeer recent nog open

Het ecoduct is reeds op 20 december 2013 opgeleverd. De beloofde sluiting liet dus onnodig maanden op zich wachten.

Dit voedt de gedachte dat Amsterdam en /of Waternet er eigenlijk op aansturen het Boogkanaal definitief open te stellen voor fietsers, wandelaar of hondenuitlaters. Maar overal in en rond Zandvoort kan je al fietsen en voor hondenuitlaat geldt vrijwel hetzelfde.

Amsterdam is regelmatig in overtreding met de natuurbeschermingswet. Twee verschillende ruiterpaden van ieder drie kilometer lengte werden de laatste jaren zonder vergunningaanvraag bij het bevoegd gezag, de provincie,  dwars door ongerept duinlandschap aangelegd, en tot twee keer toe heeft de stichting Natuurbelang AWD bewerkstelligd dat deze werden opgeheven. Deze  wetsontduiking door de gemeente Amsterdam kosten een hoop geld aan advocatenkosten.

Amsterdam beschouwd  het natuurgebied tegenwoordig meer als een recreatief pretpark dan als een zorgvuldig overeind te houden beschermd natuurmonument, wat het in de zin van de wet is.

Het Boogkanaal was dus tijdelijk opengesteld, maar veels te laat weer afgesloten. Betreft de laatste sluiting nu een definitieve of is ook dat weer een tijdelijke maatregel? Door de hele gang van zaken, door het schimmig beheer, tasten we in het duister.

Amsterdam zou expliciet en zwart op wit kunnen bevestigen dat het Boogkanaal een rustgebied was, is en blijft.

Dat laatste is een vraag waarvan we uw antwoord genadig afwachten.

In afwachting van uw antwoord teken ik, hoogachtend,

K. Piël,

Herstel Inheems Duin,

Ziet u ons weblog //herstelinheemsduin.nl, waar we deze brief tevens op zullen publiceren

.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>