Weer is hoogst noodzakelijk beheer op de lange baan geschoven….

 

 

Dit is verdwenen of gaat verdwijnen, en maar één heeft de schuld: b&w van Amsterdam
Dit is verdwenen of gaat verdwijnen, en maar één heeft de schuld: b&w van Amsterdam

 

 

Op 15 januari jongstleden is het onderwerp ‘Damherten’ in de Amsterdamse raadscommissie aan de orde gekomen. Wederom. Het onderwerp ‘’Damherten’’ lijkt daar een eigen leven te lijden.

Wéér ging het niet om de duizenden soorten die in de Amsterdamse Waterleidingduinen voorkomen. Wéér niet over een zorgvuldig beheren om tot een bepaald evenwicht te komen. De levende natuur als fenomeen waar meerdere soorten naast elkaar voorkomen, het lijkt een taboe in de afzichtelijke steenkolos van de Stopera.

Neen, het ging enkel om de aaibare Bambie. Weer. Geen van de raadsleden sprak zich uit over de zorgelijke vooruitzichten van de kruiden die door de hertenvraat haast niet meer tot bloei komen, en over de bar slechte vooruitzichten van de insectenstand, in het bijzonder de vlinders.

De uitermate verontrustende conclusies in het rapport Parels van de Duinen 2014 vormde geen aanleiding om de discussie eens op scherp te zetten. Terwijl dit rapport alsmede het periodiek van Waternet, Natuurberichten (december 2014), weten te melden dat ‘’bloemrijke zones inmiddels vrijwel uit de AWD zijn verdwenen’’, waardoor onder andere het ‘’leefgebied van de Keizersmantel sterk aan kwaliteit inboet’’.

De oppervlakkigheid van degenen die de scepter mogen zwaaien over een belangrijk natuurgebied is stuitend. Een half uur lang werd door platitudes afgerekend met het natuurbeheer.
Verst in politieke leugens gaat de Partij voor de Dieren. Mevrouw Van Heijningen beweert glashard dat de documenten spreken van een ’’jubelstuk over de insectenpopulatie’’.

Insecten zijn niet genoeg aaibaar. Haar verschrikkelijke leugen camoufleerde zij met een ware bewering, dat het in een brief van de wethouder ontbrak aan ‘’onderbouwing’’.

Ook de wethouder heeft namelijk geen boodschap aan natuuronderhoud. Hij noemde namen van planten die hij oplepelde van het papier dat voor hem lag, maar die hem, zo zegt hij koketterend, ‘niets zeggen’

Deze Udo Kock zegt met valse bescheidenheid niet te weten hoeveel hectare groot de Awd is. De wethouder van financiën met overigens duizend en één cijfers in zijn bolleboos wist van gekkigheid niet hoe hij zijn verholen minachting voor de natuur en zijn prikkebenen het best naar buiten kon brengen. Hij zou in de grachtengordel anders eens uit de boot vallen.

Verschillende raadsleden lieten het woord ‘’natuurwaarde’’ vallen. Dat is een term die hoogst interessant klinkt. Bovendien gewichtig aan het normen- en waardendebat appelleert. O zo politiek correct. Maar wat een goedkope humbug uit de woorden van een politieke festivalganger die een paar jaar lang het raadslid uithangt om zijn of haar cv aan te vullen.

Wel is waar is dat D66 de mogelijkheid dient open te laten van een actieve damhertenregulatie. De wethouder van D66-huize moet zich schrap zetten voor het beheersplan dat in het kader van Natura 2000 door de provincie thans wordt voorbereid. En enige regulatie van de stand zit er levensgroot in.

Ons natuurbehoud, zo dood als een pier

Zij die meer dan gewone belangstelling hebben voor de manier waarop met het beheer van een groot en en biologisch divers natuurgebied door een gemeente wordt gesol, hieronder treft u een schriftelijk verslag aan, zie download onder Algemeen, punt 4, Conceptverslag cie. Fin 15.01.2015:

http://zoeken.amsterdam.raadsinformatie.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=3150

en hier een beeld en geluidverslag:

http://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/136733/

Voor citaten uit Parels van de Duinen 2014, raadpleeg mijn weblog van 11 december:

http://herstelinheemsduin.nl/parels-voor-de-zwijnen-3/

Ondertussen roert niemand zich. Geen Natuurmonumenten, geen Staatsbosbeheer, geen PWN, geen KNNV, en zeker niet de gesubsidieerde stichting Duinbehoud die geacht wordt toe te zien op het behoud van de ‘natuurwaarden’ in onze duinenrij.
Geen van allen voelen zich geroepen Amsterdam te waarschuwen voor een immer toenemende degradatie van het bejubelde natuurgebied; de Waterleidingduinen, ooit door hoofd Bronnen en Natuurbeheer van Waternet in de raadszaal uitgeroepen tot Europese Topnatuur.

Die stichting die ik wilde oprichten om Amsterdam wegens een ongunstige staat van instandhouding- not done volgens de Nbwet-, voor de rechter te slepen, moet er nog komen. U kunt zich aanmelden.

Als getuige á decharge vrezen we wel de stichting Duinbehoud. Die geeft de voorkeur aan ‘natuurlijke processen’, daaronder verstaat het de abusievelijk doorgroei van de populatie bambies tot in de hemel.

Waar zijn de wolven die de lafhartige schapen in Amsterdam verscheuren?

K. Piël,
Herstel Inheems Duin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>