Weer ‘ns Inspreken in Amsterdam over Damherten

Duinparelmoervlinder vindt bijna geen bloemen meer, en geen nectar. Bambie!
Duinparelmoervlinder vindt bijna geen bloemen meer, en geen nectar. Bambie!

 

Geachte commissielid Financiën,

Ik hoop dat u kennis wilt nemen van onderstaand commentaar, dat wil ik voorlezen donderdag 15 januari aanstaande. Het gaat over het Damhert in uw Amsterdamse Waterleidingduinen.

Inspreken, 15 januari 2015, agendapunt damhertenbeheer in de AWD, stadhuis te Amsterdam

Geachte voorzitter, commissie, wethouder,

In zijn brief d.d. 10 december 2014 stelt wethouder Kock dat door de Damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen ‘’de biodiversiteit onder druk komt te staan’’.

Commissie, de biodiversiteit kómt niet onder druk te staan, die staat al vele jaren onder druk. Voorjaar 2014 werden er 2200 Damherten geteld. Dat is 5 keer meer dan de 400 getelde Damherten in 2004, toen wethouder Hester Maij van het CDA al aantalregulatie voorstond. Toen stond de biodiversiteit kennelijk al onder druk.

Vier damherten per honderd hectare is het getal waarbij het bos zijn boskarakter behoudt, boomverjonging mogelijk is, en de struiklaag, -voor broedvogels van belang, denk aan de Nachtegaal-, behouden blijft. 140 damherten in de Awd is de juiste wildstand.

Damherten scholen samen in het bos, dus herstel van het zwaar beschadigde bos zit er niet: zo’n 200 herten per honderd hectare telt duinbos Vinkenveld! Terwijl maximaal 4 dammen zijn toegestaan, vertelt ons vooral buitenlandse literatuur.

De biodiversiteit kómt niet onder druk te staan. In 2013 constateerde het OBN-deskundigenteam dat het verschil tussen de ontwikkelde struiklaag binnen de exclosures en het ontbreken daarbuiten ”waarschijnlijk” te maken heeft met een ”langjarige aanwezigheid van damherten’’. Dit betekent, zo stelt het team, ”dat de bosverjonging en de struiklaag waarschijnlijk al bij veel lagere dichtheden van damherten verdwijnen.”

Het recente onderzoeksrapport Parels voor de Duinen 2014 bevat alarmerende conclusies, zoals: ”Andere belangrijke nectarplanten zoals slangekruid, gewone ossetong en distels komen onder de huidige begrazingsdruk van damherten nauwelijks tot bloei.”

Twee zeldzame vlindersoorten dreigen te verdwijnen uit het bar slecht beheerde natuurgebied. De Duinparelmoervlinder verliest het nectar van o.a. de bloeiende Wilde ligusterstruiken omdat de herten bezig zijn de bast van de laatste struiken te schillen.

Pas rond deze zomer is een nieuw Faunabeheerplan gereed. Dan volgen naar stellige verwachting de procedures van de dierenbescherming. Op zijn vroegst midden 2016 kan dan tot aantalsreductie worden overgegaan.

Hoeveel herten hebben we dan? April 2014 telde men 2200 herten. In de herfst van 2016 lopen er 5167 (zie het rekenstaatje onder). Dat zijn er bijna 3000 méér.

De wethouder ziet zich gedwongen tot aantalsreductie over te gaan teneinde de Nbwet na te leven.

Wil men echter uit bezorgdheid omtrent het doden van grote aantallen liever niet wachten tot najaar 2016, dan is grote haast geboden met het versneld uitwerken van het nieuwe faunabeheersplan. Doet u dat niet, ga dan niet jeremiëren zoals in de raad september 2013, hoe zielig het is om dieren te doden. Zonder die haast dreigen geheel onnodig duizenden dieren extra te worden gedood. Wat is moreel verantwoord faunabeheer?

K. Piël, Herstel Inheems Duin

Amsterdam,

Noten:
1.
Wethouder Kock stelt in zijn brief van 10 december 2014 dat voorjaar 2014 er 2200 Damherten zijn geteld, er door geboorte later 1000 dieren zijn bijgekomen (aanwas 45 procent, van 2200) , en dat ongeveer deze winter door sterfte 400 dieren zullen doodgaan. De populatie groeit netto dus aan tot een voorjaarsstand in 2015 van 2800 exemplaren. De jaarlijkse groei bedraagt derhalve 27,3 procent.

Voorjaar 2015 begint de populatie met 2800 damherten.
Voorjaar 2016 begint de populatie met 2800+764 (27,3% van 2800)=3564.
Zomer 2016 is de aanwas 45 procent, ofwel 45×35,64=1603.
Herfst 2016 is populatie groot: 3564+1603=5167.
5167 is 184 procent van de berekende 2800 damherten in voorjaar 2015!

2.
De wethouder schrijft dat de ‘’gezamenlijke partijen’’ de noodzaak inzien om ‘’tot beperking van de populatie damherten door ‘Actief beheer’ (Art. 68) over te gaan.’’

3.
Zie groene letters ergens onder aan, download Parels van de Duinen 2014 in https://www.waternet.nl/projecten/dossier-damherten/actueel/actueel/actief-beheer-damherten/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>